Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 60 - 75 Min.
Pediatria 15 - 30 Min.
Obstetricia i ginecologia 45 - 60 Min.
Traumatologia 0 - 15 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 60 - 75 Min.