GREEN HOSPITAL

Durant més de 10 anys, la Fundació Sanitària Mollet ha treballat i segueix treballant per reduir progressivament l’impacte de la seva activitat en el medi ambient i la seva petjada de carboni a través d’un projecte integral que ha permès reduir un 71% les emissions de CO2. 

Aquest projecte li ha valgut el premi Plata en els Ashikaga-Nikken Excellence Award for Green Hospitals dels International Awards 2021 que es van anunciar el passat novembre en el marc del 44è Congrés Internacionals d’Hospital que organitza la International Hospital Federation (IHF) i la Unió Catalana d’Hospitals (UCH).

Plantem 1 arbre cada dia

Nova instal·lació de 1.368 plaques solars

La instal·lació de 1.368 plaques solars en 6.500 m2 de coberta de l’hospital permet un estalvi de 120 tones d’emissions de CO2 i proveeix del 12,5% del total del consum anual de l’Hospital. Aquest estalvi és equivalent a plantar 1 arbre cada dia.

Patis de llum i arquitectura sostenible

Un 40% menys de consum de llum L’Hospital de Mollet va ser construït fa 10 anys amb una arquitectura innovadora que permetia un ús de l’energia eficaç i sostenible. Els patis de llum permeten l’accés de llum natural a totes les habitacions i estances, reduint el consum de llum en un 40% i les emissions de CO2 en 280.000 kg.

Sostres Radiants i cobertes sostenibles

Control acústic i aïllament tèrmic

Les cobertes de grava i vegetació milloren l’aïllament tèrmic i el control acústic. Per la seva parts, els sostres radiants són un sistema de climatització que funciona gràcies a un circuit d’aigua que circula per un panell radiant sota el sostre. Aquestes mesures milloren l’eficiència energètica del centre.

Recollida i aprofitament de l'aigua de pluja

De 32.000 a 26.000 m3 de consum anual

En 10 anys, el consum anual d’aigua s’havia reduït de 32.000 a 26.000 m3. Una cisterna de 80m3 recull l’aigua de pluja de la teulada. Aquesta aigua serveix per al manteniment dels nostres patis. També estem millorant l’eficiència del sistema de distribució d’aigua dia a dia.

Energia geotèrmica

148 pous que redueixen el consum d’energia de climatització en un 30%

El sistema de geotèrmia de l’Hospital de Mollet va ser el quart projecte més gran de geotèrmia a Europa. El sistema està format per 148 pous de més de 146 metres de profunditat que permeten utilitzar l’energia emmagatzemada al subsòl.

100% energia elèctrica renovable

Energia renovable certificada

El 100% de l’energia elèctrica que consumim prové de fons renovables des del 2017.

Reciclatge i gestió de residus

De 9 a 25 tipus de residus

En 10 anys, hem incrementat de 9 a 25 el tipus de residus que gestionem. De forma continua, s’analitza i es realitzen propostes de millora de reducció i gestió de residus.

Vols saber més sobre el projecte Green Hospital?

Descarrega't aquí el llibre Fundació Sanitària Mollet - Green Hospital