Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 0 - 15 Min.
Pediatria 15 - 30 Min.
Obstetricia i ginecologia 15 - 30 Min.
Traumatologia 30 - 45 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia > 180 Min.