Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 75 - 90 Min.
Pediatria 15 - 30 Min.
Obstetricia i ginecologia 15 - 30 Min.
Traumatologia 150 - 175 Min.
Nefrologia 0 - 15 Min.
Cirurgia 105 - 120 Min.