Mitjanes de temps d'espera aproximats del servei d'Urgències
Generals 45 - 60 Min.
Pediatria 30 - 45 Min.
Obstetricia i ginecologia > 180 Min.
Traumatologia 105 - 120 Min.
Nefrologia 90 - 105 Min.
Cirurgia 90 - 105 Min.